Ikäihmisten fysioterapia ja muistikuntoutus

Muistikuntoutus sopii kaikille muistisairausdiagnoosin (mm. Alzheimer, Lewyn-kappaletauti, vaskulaaridementia) saaneille tai muille, joilla on muistiongelmia tai -häiriöitä. Lievääkin muistiongelmaa kannattaa kuntouttaa ja ennaltaehkäistä sen etenemistä. Muistikuntoutuksella voidaan hidastaa muistisairauden etenemistä, löytää keinoja arkipäivän selviytymiseen kotona/ palveluasumisessa ja säilyttää sekä fyysinen että henkinen toimintakykyisyys pidempään. Meiltä saat nyt myös muistikoordinaattorin palvelut.

Muistikuntoutus sisältää sekä mielen toimintoja että kehoa aktivoivia harjoitteita ja kommunikaatiota. Oleellinen osa fysioterapiaa on kuunteleva ja empaattinen kommunikointi, jonka avulla voidaan vaikuttaa pitkällekin edenneiden muistisairauksien kulkuun. Kuntoutujan puhumattomuus ei ole este.

Hyvän kommunikaation kautta pyritään motivoimaan ja löytämään kunkin kuntoutujan omat voimavarat. Fysioterapia rakentuu yksilöllisesti ja sen alussa omaisen läsnäolo on toivottavaa kuntoutujan taustojen kartoittamiseksi.Muistikuntoutuksella voidaan auttaa myös ns. häiriökäyttäytymisten vaimentamisessa ja/tai paremmassa ymmärtämisessä. Muistikuntoutukseen voi tulla lähetteellä tai ilman tai käyttää omaishoidon palveluseteleitä.

Mahdollisuus muistikuntoutukseen ja muistitestaukseen (CERAD) sekä muistikoordinaattorin palveluihion on kaikilla toimipisteellämme ja tarvittaessa kotikäynteinä.

Muistikuntoutusta tekevät fysioterapeuttimme:

Pälvi Lietzén p. 010 237 7330 Geriatrisen kuntoutuksen erityisosaaja (sis. Muisku-ohjaaja ja Dementtiatyön passin), TunteVa-hoitaja ja VanhusValmentaja, muistikoordinaattori.

sekä fysioterapeutit, muistihoitajakoulutuksen käyneet TunteVa- hoitajat Saija Hjerppe, Jenny Ruotsalainen, Heidi Pohjonen, Johanna Tuosa ja Katja Valkeavuo.

muistikountoutus

Suosittele meitä

  • Suomen fysioterapiayhdistys
  • Fysi ry
  • Respecta Active