Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian toteutus alkaa aina kuntoutukseen tulevan henkilön toimintakyvyn, toimintaympäristön ja mahdollisuuksien kartoittamisella. Yhdessä kuntoutujan kanssa laadimme yksilöllisen kuntoutusuunnitelman tavoitteineen ja keinoineen.

Neuvonnan, ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinoin sairastumisesta tai vammautumisesta toipuminen etenee. Fysioterapia tukee ja valmentaa kuntoutujaa saavuttamaan hänelle optimaalisen toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä mahdollisimman vähäisen avuntarpeen päivittäisissä toimissa.

Teemme myös paljon kuntoutuksen kotikäyntejä Lappeenrannan ja lähikuntien alueella. Olemme KELA:n palveluntuottaja vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Käytössämme on myös moottoroitu kävelymatto painokevennettyyn kävelyharjoitteluun, motomed-polkulaite, nojapuut ja pyörätuolinkäyttäjälle soveltuvat HUR- Easy - Access -kuntosalilaitteet Sammonlahden ja Lauritsalan toimipisteillämme.

Moniammatillinen yhteistyö muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattiryhmien sekä omaisten kanssa on keskeinen osa toimintaamme. Meillä on myös runsaasti ympäri vuoden toimivia erityisryhmiä. Osana vaikeavammaisten kuntoutusta tai vaihtoehtona laitoskuntoutusjaksolle toteutamme Kelan kuntoutuksena ryhmämuotoista kuntoutusta. Näitä ovat fysioterapiaryhmä ja monimuototerapiaryhmä, jossa vetäjinä toimivat samanaikaisesti toiminta- ja fysioterapeutti.

Voit varata ajan neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneelle fysioterapeutillemme kaikilta kolmelta toimipisteeltämme. Katso myös sivustomme otsikko Kelan vaikeavammaisten kuntoutus.

Lisätietoja. Satu Nousiainen p.044-2232378

Neurologinen fysioterapia   Neurologinen fysioterapia

Lasten ja nuorten yksilöfysioterapia

Lasten ja nuorten neurologinen tai esimerkiksi tapaturmien jälkeinen fysioterapia on useimmiten lääkärin lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Fysioterapeuttiseen arviointiin tai ohjaukseen ja kuntoutukseen voi kuitenkin hakeutua omatoimisestikin. Fysioterapia on mahdollista toteuttaa toimipisteellämme sekä koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä. Kauttamme on mahdollista saada myös allasterapiaa.

Lasten ja nuorten fysioterapiassa lähdetään liikkeelle lapsen ehdoilla. Mieluisan tekemisen, harrastusten ja leikin kautta lähdetään tukemaan lapsen normaalia kasvua kokonaisvaltaisesti toimintakyvyn lisäämiseksi. Meillä Lappeenrannan Kuntoutuksessa terapeutit tuntevat lapsen normaalin psykomotorisen kehityksen sekä eri ikäkausien ja sairauksien aiheuttamat muutokset kehityksessä. Lasten ja nuorten vanhempien ja muiden lähihenkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö, ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa tavoitteellista fysioterapiaa.

Ryhmäfysioterapia

Ryhmäfysioterapiaa voidaan toteuttaa yli 4-vuotiaille kuntoutujille. Lasten ja nuorten (4-17-vuotiaiden) ryhmä voidaan toteuttaa yhden fysioterapeutin ohjaamana, jos ryhmässä on 2-4 lasta/nuorta. Kahden terapeutin ohjaamissa ryhmissä on 4-6 lasta/nuorta. Ryhmän muodostamisessa ja sen kokoa määritettäessä otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset (esim. alakouluikäiset, yläkouluikäiset, aikuistumisvaihe) ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja vaatimukset.

Monimuotoryhmäterapia

Monimuotorymäterapiaa toteuttavat fysio- ja toiminterapeutti yhdessä. Monimuotoryhmäterapiaa voidaan toteuttaa 4-17 –vuotiaille, ryhmäkoko on 4-6 lasta tai nuorta.  Ryhmän muodostamisessa ja sen kokoa määritettäessä otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja vaatimukset.

Painokevennetty kävelyharjoittelu

painokevennetty kävelyharjoittelu

Lauritsalan ja Sammonlahden toimipisteillämme olevan kattonostimen ja moottoroidun maton avulla tarjoamme neurologisiin sairauksiin ja aivohalvauksen jälkitilojen kuntoutukseen painokevennetyn kävelyn harjoittelumahdollisuuden.

Harjoittelu aktivoi kävelyyn tarvittavia lihasryhmiä tehokkaasti, kohottaa fyysistä kuntoa ja normalisoi askelrytmiä. Valjaiden avulla harjoittelu on turvallista ja mahdollistaa harjoittelun myös vielä heikoin lihasvoimin.

Harjoittelu soveltuu parhaiten henkilöille, jotka liikkuvat kävelyn apuvälineen kanssa tai ilman ja/tai seisoma-asento onnistuu, mutta liikkumista hankaloittaa jäykkyys, lihasvoimien vähäisyys tai tasapainovaikeudet. Videoimalla suoritusta voidaan seurata harjoittelun etenemistä.

Lisätietoja ajanvarausnumeroistamme / fysioterapeutti Bobath Leena Roivainen, p. 010 237 7377.

hoito

Suosittele meitä

  • Suomen fysioterapiayhdistys
  • Fysi ry
  • Respecta Active