Työfysioterapia- ja työhyvinvointipalvelut

Työhyvinvointipalvelujamme ovat Firstbeat Hyvinvointianalyysi, Energiatesti sekä ohjatut, fysioterapeuttiset pienryhmät, kuten PhysioPilates ja Niska-selkäryhmä. Tarjoamme myös ohjattua, elämyksellistä ohjelmasisältöä tyhy-päiväksi.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi on kolmen vuorokauden sykevälimittaus, joka kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä arjessa sekä liikunnan vaikutusta ja unenlaatua. Tieteellisesti kehitetty Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa:

  • hallitsemaan stressiä: stressiä hallitseva työntekijä on tehokkaampi ja tekee vähemmän virheitä.
  • palautumaan paremmin: hyvä palautuminen rakentaa voimavaroja seuraavaa päivää varten ja vähentää sairauspoissaoloja.
  • liikkumaan oikein: hyväkuntoinen keho kuormittuu vähemmän.

Firsbeat Hyvinvointianalyysin avulla voidaan tukea työkykyä. Työhyvinvointi alkaa yksilöstä. Firstbeat Hyvinvointianalyysi antaa jokaiselle työntekijälle keinot oman hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssäjaksamiseen ja palautumisen lisäämiseen. Ympärivuorokautinen mittaus auttaa tunnistamaan henkilökohtaiset kuormitustekijät työssä ja vapaa-ajalla, auttaa asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi jokaiselle työntekijälleen erikseen sekä yhteisesti koko organisaatiolle. Mittauksilla ja kohdennetuilla toimenpiteillä on todennetusti päästy parhaimpiin tuloksiin. Investointi henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin on investointi yritykseen.

Se voidaan toteuttaa niin yksilöille kuin koko työyhteisölle. Testipalaute ja fysioterapeuttinen ohjaus voidaan antaa yksilöllisesti tai ryhmätoimintana.

Hyvinvointianalyysista voit lukea lisää täältä. Lisätietoja saat myös fysioterapeutti Johanna Tuosalta, johanna.tuosa@fysios.fi, p. 010 237 7335.


    

Energiatesti - uusi tapa mitata hyvinvointia. Energiatesti antaa tietoa terveydentilasta ja jaksamisesta. Sen tulos lasketaan työn fyysisyyden, hyvinvointikysymysten, kuntotestien ja biometristen mittausten avulla. Energiatesti kertoo, kuinka kauan ihminen jaksaa tehdä töitä, harrastaa ja puuhailla päivän aikana. Tuloksista näkee myös, miksi energia ei ehkä riitä kaikkeen. Energiatestin tulosraportti auttaa asettamaan konkreettisia tavoitteita ja seuraamaan valittujen muutosten vaikutuksia.

Energiatestistä voit lukea lisää täältä. Lisätietoja saat myös fysioterapeutti Johanna Tuosalta, johanna.tuosa@fysios.fi, p. 010 237 7335 ja fysioterapeutti Marja Vuoriselta, marja.vuorinen@fysios.fi, p. 010 237 7329.


PhysioPilates on pilatesharjoittelua, johon yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen. Tavoitteena on oppia käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapainoisesti, jolloin syvät tukilihakset aktivoituvat ja liian aktiiviset pinnalliset lihakset rentoutuvat. PhysioPilateksen tavoitteena on kivuton, hyvinvoiva ja hallittu mutta rento keho. PhysioPilates sopii jokaiselle aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. PhysioPilates tukee tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia ja työkykyä sekä palauttaa kehoa fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta. PhysioPilates rentouttaa kehoa ja mieltä. PhysioPilatesta voi toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmänä niin toimitiloissamme kuin yrityksennekin tiloissa.

PhysioPilates-ohjaajiamme ovat työfysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja (taso I-III) Sari Soutukorva ja fysioterapeutti, PhysioPilates-ohjaaja (taso I) Anne Vauhkonen.

Lisätietoja PhysioPilates-ryhmistämme saat Lappeenrannan ajanvarausnumerosta, p. 010 237 7044.


TYÖFYSIOTERAPIA- JA TYHY-PALVELUT

Työfysioterapiapalvelujamme ovat tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvät työterveyshuollon lääkärin lähete- tai maksusitoumushoidot, työpaikkakäynnit ja -selvitykset, työergonomiaohjaus, työhyvinvointia tukeva yksilöllisesti työyhteisöllenne suunniteltu ryhmäliikunta (PhysioPilates, Niska-selkäryhmä, Kahvakuula) ja kuntotestit. Kysy lisää Lappeenrannan ajanvarausnumerosta, p. 010 237 7044.

Tyhy-päiviin tarjoamme myös ohjattua, elämyksellistä ohjelmasisältöä, kuten hiihtoretki, lumikenkäily, miniseikkailu, pienoiskivääriammunta, pistooliammunta, sauvakävely, tiimiseikkailu ja vaellus. Kysy lisää erä- ja luonto-oppaalta Johanna Tuosalta, johanna.tuosa@fysios.fi, p. 010 237 7335.


KUNTOTESTAUS

Testaa kuntosi polkupyöräergometritestillä tai juoksumatolla ja seuraa harjoittelusi edistymistä alku- ja lopputestein. Testit tehdään Sammonlahden tai Lauritsalan toimipisteellä fysioterapeuttiemme toteuttamana. Tarkempia lisätietoja saat Lappeenrannan ajanvarausnumerosta, p. 010 237 7044.


FYSIOTERAPIAA DIABEETIKOILLE

Fysioterapeuttimme Kalle Laine on erikoistunut diabeteksen hoitoon. Kysy häntä luennoimaan kohonneista sokeriarvoista ja diabeteksen hoidosta. Kalle Laine, kalle.laine@fysios.fi, p. 010 237 7376.

testaus
 

Suosittele meitä

  • Suomen fysioterapiayhdistys
  • Fysi ry
  • Respecta Active