Fysioterapiaa kattavasti Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Imatralla

Fysios Lappeenranta, Joutseno ja Imatra tarjoaa kattavat fysioterapiapalvelut, johon kuuluvat manuaaliterapia ja erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut niin toimipisteillä kuin kotikäynnein Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Imatralla. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon.

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on terapiamuoto, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat kivun, sairauden, tapaturman, synnynnäisen vamman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään näiden lisäksi mm. fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan kokemaa haittaa, terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai myös ilman lähetettä.   fysioterapia

Urheilufysioterapia

Fysios Lappeenranta ja Imatra on urheilufysioterapian ammattilainen. Meillä on vahva ja monipuolinen kokemus eri liikuntalajeista, niiden ohjaamisesta ja urheiluvalmennuksesta.

Urheilufysioterapian ammattilaiset auttavat liikkujaa. Urheilufysioterapiassa keskitytään vammojen ennaltaehkäisyyn, palautumiseen ja harjoittelun tehostamiseen. Teemme lihastasapainomittauksia, toimintakykyarvioita ja yksilöllisiä harjoitusohjelmia.

Teemme myös urheilijoiden kuntoutusta. Tilanne arvioidaan tapaus ja lajikohtaisesti ja kuntoutusterapia toteutetaan suunnitelman mukaan, vaihe kerrallaan.

Ota yhteyttä ja varaa aika!

fysioterapia

Suosittele meitä

  • Suomen fysioterapiayhdistys
  • Fysi ry
  • Respecta Active